Yleiset ehdot

Yleiskatsaus

Viafree on internet-pohjainen palvelu, jonka kautta sinä käyttäjänä voit streamauksen avulla nauttia audiovisuaalisesta sisällöstä (”Palvelu”). Palvelua voidaan käyttää rekisteröitymällä ja sisään kirjautumalla tai rekisteröitymättä ja sisään kirjautumatta. Rekisteröitymällä ja kirjautumalla sisään Palveluun sen käyttöä varten saat pääsyn laajempiin sisältöihin ja toimintoihin.

Tietoa meistä

Viafree-palvelun tarjoaa Nordic Entertainment Group Ltd (”NENT Group Ltd”) (”Me”,”Meidän” tai ''Meitä''). NENT Group Ltd on rekisteröity Isoon-Britanniaan osoitteeseen 610 Chiswick High Road, London W4 5RU. Voit tutustua käytännesääntöihimme osoitteessa www.nentgroup.com.

Palvelu on Ruotsin valvontaviranomaisen, MPRT:n (Myndigheten för press, radio och tv), valvonnan alainen. MPRT säätelee mm. tilausohjelmapalveluiden toimituksellista sisältöä. Tähän sisältyy sen varmistaminen, että tiettyjä sovellettavia sääntöjä noudatetaan. Mainitut sovellettavat säännöt kattavat muun muassa vaatimukset siitä, ettei tiettyä materiaalia tarjota alaikäisille ja ettei tiettyjä muita materiaaleja esitetä (mukaan lukien materiaali, joka voi kannustaa vihaan rodun, sukupuolen, uskonnon tai kansalaisuuden perusteella). Lisäksi ne ohjaavat ohjelmien tuotesijoittelua sekä yksittäisten ohjelmien tai palveluiden sponsorointia.

Jos Sinä olet lähettänyt valituksen NENT:lle koskien Palvelun kautta jaettavaa sisältöä etkä ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit lähettää valituksen edelleen MPRT:lle täyttämällä lomakkeen, joka sijaitsee osoitteessa: www.mprt.se/anmal-program.

Mahdolliset teknisiä ongelmia, laskutusta, asennusta tai markkinointia koskevat kysymykset tulee osoittaa suoraan Meille näistä Yleisistä ehdoista löytyviä yhteystietoja käyttäen.

Yleiset ehdot

Nämä Yleiset ehdot (mukaan lukien asiakirjat, joihin näissä ehdoissa viitataan) sääntelevät Meidän ja sinun välistäsi suhdetta käyttäessäsi Palvelua. Yleiset ehdot ovat kaikkia Palvelun käyttäjiä juridisesti sitovat. Jäljempänä oleva osio ”Rekisteröityminen, käyttäjätunnus ja salasana” koskee kuitenkin vain käyttäjiä, jotka päättävät rekisteröityä Palvelun käyttäjiksi. Sinun tulee lukea ja hyväksyä nämä Yleiset ehdot ennen Palvelun käyttöönottoa. Palvelua käyttämällä hyväksyt nämä Yleiset ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Mikäli et jonain ajankohtana hyväksy tai pysty noudattamaan Yleisiä ehtoja, ei sinulla ole oikeutta käyttää Palvelua.

Pidätämme oikeuden sulkea käyttäjätilisi välittömästi tai muutoin estää luvattoman toiminnan jatkumisen, mikäli näitä Yleisiä ehtoja ei noudateta. Näiden Yleisten ehtojen rikkominen voi olla rikollista toimintaa sekä aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden.

Evästeet

Verkkosivustot, joilla Palvelu sijaitsee, käyttävät niin sanottuja evästeitä. Tarkempaa tietoa evästeistä ja niiden käytöstä on saatavilla täällä: https://www.viafree.fi/info/evasteet.

Henkilötiedot

Kun rekisteröit käyttäjätilin meille ja luot asiakasprofiilin Palveluun, ja kun käytät Palvelua, tulemme keräämään sinusta tiettyjä henkilötietoja. Voit lukea lisää siitä, mitä tietoa keräämme ja kuinka käsittelemme keräämiämme tietoja tietosuojakäytännöstämme.

Rekisteröityminen, käyttäjätunnus ja salasana

Mikäli päätät rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi, olet velvollinen antamaan oikeat ja todenmukaiset tiedot itsestäsi. Rekisteröitymällä vakuutat, että antamasi tiedot ovat oikeita ja todenmukaisia. Rekisteröityessäsi sinun tulee valita käyttäjätunnus ja salasana. Sinun täytyy olla yli 15-vuotias, jotta voit rekisteröityä.

Samaa kirjautumispalvelua käytetään sekä Palvelussa että Viaplay -palvelussa, jonka Nordic Entertainment Group -konserniin kuuluva yhtiö tarjoaa. Tämä tarkoittaa, että rekisteröinnin jälkeen sinulla on sama käyttäjätunnus ja salasana sekä Palveluun että Viaplay -palveluun, ja voit kirjautua molempiin palveluihin käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Huomioi kuitenkin, että Viaplay on erillinen palvelu erillisine yleisine ehtoineen (saatavilla osoitteesta www.viaplay.fi), ja että saadaksesi pääsyn Viaplay -palvelun sisältöön ostoksen tai tilauksen tekemällä, sinua voidaan pyytää hyväksymään Viaplay -palvelun yleiset ehdot ja käytännesäännöt. Lisäksi Viaplay -palveluun rekisteröityneenä voit kirjautua Palveluun myös Viaplay -palvelua varten luomallasi käyttäjätunnuksella ja salasanalla, mutta voidaksesi käyttää Palvelua tulee sinun lukea ja hyväksyä nämä Yleiset ehdot.

Yhteinen kirjautumispalvelu merkitsee lisäksi, että mikäli vaihdat salasanasi Palveluun, tai Viaplay -palveluun, vaihtuu salasana molempien palveluiden osalta.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat luottamuksellista tietoa, eikä niitä saa luovuttaa kenellekään kolmannelle osapuolelle. Olet lisäksi velvollinen säilyttämään käyttäjätunnuksesi ja salasanasi luotettavalla tavalla siten, ettei kukaan pääse niihin asiattomasti käsiksi.

Jos epäilet, että joku käyttää käyttäjätunnustasi ja/tai salasanaasi, tulee sinun ilmoittaa siitä Meille välittömästi ja vaihtaa salasanasi. Jos Meillä on syytä epäillä, että käyttäjätunnus ja/tai salasana on paljastettu asiaan kuulumattomalle henkilölle tai niitä on muutoin käytetty väärin tällaisen henkilön toimesta, on Meillä oikeus sulkea Palvelun käyttö välittömästi ja/tai estää pääsysi Palveluun, tai muutoin estää luvattoman toiminnan jatkuminen.

Huomioi että käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt ovat voimassa niin kauan kun käytät palvelua tai sinulla on olemassa oleva tunnus. Jos haluat poistaa käyttäjätunnuksesi ota yhteyttä: support@viafree.fi Huomioi että sama käyttäjätunnus on käytössä myös Viaplay- palvelussa, joten se poistetaan myös Viaplay –palvelusta.

Palvelu

Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on ja sen saatavuuden rajoissa. Me emme anna takuita tai sitoumuksia Palvelun sisällön, tietojen tai muun Palvelussa olevan tai sen kautta tarjottavan materiaalin oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Emme myöskään anna nimenomaisia tai hiljaisia takuita tai sitoumuksia Palvelun toiminnasta, saatavuudesta, laadusta, käytettävyydestä tai turvallisuudesta.

Hyväksyt, että Me saamme päivittää ja muokata Palvelua ajoittain. Hyväksyt, että Me voimme päättää ja Muuttaa Palvelua ja sen käyttöä koskevia ehtoja ja rajoituksia. Hyväksyt ja olet tietoinen siitä, että (i) ei ole teknisesti mahdollista tarjota virheetöntä Palvelua emmekä Me voi luvata tarjoavamme sellaista; (ii) virhe voi johtaa siihen, että Palveluä on tilapäisesti pois käytostä; (iii) aineisto, jota vastaanotat Palvelua käyttäessäsi saattaa sisältää vikoja ja virheellisyyksiä; ja (iv) olosuhteet, jotka ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella, saattavat vaikuttaa Palveluun.

Pidätämme oikeuden lopettaa Palvelun tarjoamisen koska tahansa.

Immateriaalioikeudet

Kaikki Palvelun sisältö on suojattu Suomen ja kansainvälisen lainsäädännön alla. Kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet aineistoon tai sisältöön, jotka ovat osa Palvelua, kuuluvat Meille tai on lisensoitu toimestamme. Annamme sinulle ei-yksinomaisen, luovutuskelvottoman ja rajoitetun oikeuden hyödyntää Palvelua henkilökohtaista ja yksityistä käyttöäsi (eikä mitään kaupallista tarkoitusta) varten sillä edellytyksellä, että et:

a)kopioi, julkaise, jäljennä, vuokraa, postaa, lähetä, jaa, toimita tai saata Palvelun sisältöä yleisön saataville tai valtuuta toista henkilöä tekemään niin;

b)lataa, lähetä edelleen tai jaa mitään Palvelun sisältöä, pois lukien sisäänrakennetut toiminnot, jotka on tarkoitettu sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan jakamiseen ja videosoittimen upotukseen, tai peri jotain maksua Palvelun katsomisesta;

c)kierrä, muokkaa, poista, johda tai rekonstruoi Palvelun rakennetta, luo johdannaisia tuotteita, muuta Palvelua tai muulla tavalla manipuloi turvallisuusfunktioita, salausta, muuta teknologiaa tai ohjelmistoa, joka muodostaa osan Palvelusta.

Mitään omistusoikeutta tai muuta oikeutta Palveluun tai johonkin sen sisältöön ei anneta tai siirretä millään muulla tavalla sinulle.

Näiden määräysten rikkomista tullaan aina pitämään olennaisena rikkomuksena näitä Yleisiä ehtoja vastaan, mikä antaa Meille oikeuden sulkea Palvelu käytöstäsi välittömästi ja/tai estää pääsysi Palveluun, tai muulla tavoin estää luvattoman toiminnan jatkuminen. Näiden määräysten rikkominen voi olla rikollista toimintaa sekä aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden.

Vastuunrajoitus

Hyväksyt, että Me emme ota vastuuta sinulle tai jollekin muulle aiheutuvasta tappiosta tai vahingosta, joka voidaan laskea kuuluvaksi tai joka liittyy näihin Yleisiin ehtoihin tai Palvelun käyttöön. Tämä vastuunrajoitus koskee kaikenlaisia vahinkoja, sekä välittömiä että välillisiä. Emme myöskään ota vastuuta viivästyksistä tai virheistä Palvelussa. Mikään näissä ehdoissa määrätty seikka ei kuitenkaan rajoita tai sulje pois sellaista vahingonkorvausvastuuta, jota emme lain mukaan voi rajoittaa tai sulkea pois.

Käyttäjän vastuu ja korvausvelvollisuus

Palvelun käytön tulee aina tapahtua näiden Yleisten ehtojen ja soveltuvien lakien, asetusten ja vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Sinä vastaat Palvelua käyttäessäsi suorittamistasi toimenpiteistä, ja sitoudut pitämään Meidät, konserni- ja lähiyhtiömme sekä yhteistyökumppanimme vapaana kaikista tappioista, vahingonkorvauksista, vaatimuksista, kuluista ja menoista, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut, jotka sinä aiheutat tai jotka aiheutuvat rikkomuksestasi näitä Yleisiä ehtoja, lakeja tai kolmannen osapuolen oikeuksia vastaan.

Linkit

Palvelussa voi esiintyä linkkejä muille verkkosivustoille, joita ylläpitää kolmas osapuoli. Meillä ei ole vaikutusmahdollisuutta näiden verkkosivustojen sisältöön, emmekä Me vastaa niiden sisällöstä tai toiminnoista. Emme myöskään vastaa tappioista tai vahingoista, jotka saattavat aiheutua tällaisten verkkosivustojen käytöstä. Emme voi vahvistaa tai taata muiden verkkosivustojen tietojen tai sisällön oikeellisuutta, emmekä myöskään sellaisen tiedon oikeellisuutta, joka tarjotaan Palvelussa muiden verkkosivustojen kautta, kuten esimerkiksi todennäköisyydet, tilastot tai vastaavat tiedot.

Yleisten ehtojen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tai tehdä lisäyksiä näihin Yleisiin ehtoihin koska tahansa. Olet velvollinen pitämään itsesi ajan tasalla Yleisten ehtojen sisällöstä ja tutustumaan niihin säännöllisesti. Ilmoitamme sinulle muutoksista Yleisissä ehdoissa kertomalla ehtojen alussa tai lopussa, milloin ehtoja on viimeksi päivitetty. Lisäksi tiedotamme kaikista olennaisista muutoksista näissä Yleisissä ehdoissa ilmoittamalla muutoksista selkeästi Palvelun kautta. Mikäli jatkat Palvelun käyttöä näiden Yleisten ehtojen muuttamisen jälkeen, katsotaan sinun hyväksyneen näihin Yleisiin ehtoihin tehdyt muutokset. Mikäli et jonain ajankohtana hyväksy tai pysty noudattamaan Yleisiä ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

Luovutus

Meillä on oikeus luovuttaa näiden Yleisten ehtojen tai niiden osan mukaiset oikeutemme ja velvollisuutemme kolmannelle osapuolelle.

Turvallisuus

Et saa yrittää kiertää turvallisuusjärjestelmäämme tai yrittää testata Palvelun turvallisuutta.

Et saa käyttää Palvelua tavalla, joka voi vahingoittaa, saattaa toimimattomaksi, ylikuormittaa tai huonontaa Palvelua tai loukata muiden käyttäjien Palvelun käyttöä. Tähän sisältyy sellaisen aineiston lähettäminen, joka sisältää ohjelmistoviruksia tai muita datakoodeja, tiedostoja tai ohjelmistoja, jotka on luotu vahingoittamaan, keskeyttämään, tuhoamaan tai rajoittamaan jonkin välittömästi tai välillisesti Palveluun yhteydessä olevan tietokoneohjelmiston, laitteiston tai varusteen kestävyyttä.

Et saa yrittää hankkia kiellettyä pääsyä johonkin tietojärjestelmään, verkkoon, sisältöön tai tietoon, joka muodostaa Palvelun tai sen järjestelmän, jolle Palvelu pohjautuu. Et myöskään saa yrittää saada pääsyä aineistoon tai tietoon, jota ei ole tarkoituksella tehty saatavilla olevaksi tai johon ei ole pääsyä Palvelun kautta.

Näiden määräysten rikkomista pidetään aina olennaisena rikkomuksena näitä Yleisiä ehtoja vastaan, mikä antaa Meille oikeuden sulkea Palvelun käytöstäsi välittömästi ja/tai estää pääsysi Palveluun, tai muulla tavoin estää luvattoman toiminnan jatkuminen.

Koko sopimus

Nämä Yleiset ehdot yhdessä Salassapitoehtojemme ja Eväste-ehtojemme kanssa muodostavat koko sopimuksen sinun ja Meidän välillämme ja korvaavat kaikki aiemmat kirjalliset tai suulliset sopimukset, jotka koskevat edellä mainituissa ehdoissa sovittua sisältöä.

Ylivoimainen este

Meillä ei ole vahingonkorvausvastuuta sinua kohtaan Palvelun suorituksessa tai käytettävyydessä olevan puutteen tai Palvelussa olevan virheen vuoksi, tai näiden Yleisten ehtojen noudattamisessa olevan viiveen vuoksi, jos tällainen puute Palvelun suorituksessa tai käytettävyydessä tai tällainen virhe aiheutuu sellaisesta syystä, joka kohtuuden mukaan on Meidän vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella.

Määräyksen pätemättömyys

Mikäli jonkin näissä Yleisissä ehdoissa määritellyn ehdon katsotaan olevan pätemätön tai mahdoton toteuttaa, se ei vaikuta millään tavalla muihin näissä Yleisissä ehdoissa annettuihin määräyksiin.

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää näistä Yleisistä ehdoista tai Palvelun käytöstä, ota ystävällisesti yhteyttä Meihin osoitteeseen: support@viafree.fi.

Toimivaltainen tuomioistuin ja sovellettava lainsäädäntö

Näihin Yleisiin ehtoihin ja mahdollisiin riitoihin tai vaatimuksiin, jotka syntyvät näiden Yleisten ehtojen pohjalta tai niihin liittyen, sovelletaan Suomen lakia ja niitä tulkitaan Suomen lain mukaan.

Mikäli Meidän ja sinun välille muodostuu riita, tulee meidän ensisijaisesti yrittää ratkaista se keskinäisellä sopimuksella. Mikäli emme pääse sopuun asiasta, voidaan riita ratkaista kuluttajariitalautakunnassa siinä laajuudessa, jossa lautakunta on toimivaltainen tutkimaan kysymyksen ja riita soveltuu lautakunnan harkittavaksi. Lautakunnan osoite on PL 306, 00531 Helsinki. Lautakunnan kotisivut löytyvät osoitteesta www.kuluttajariita.fi. Osapuolilla on kuitenkin aina oikeus nostaa kanne yleisessä tuomioistuimessa.